Category: cttx House and Building Sale cttx

 • የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ጨረታ ማስታወቂያ

  የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ጨረታ ማስታወቂያ Bid closing date በ17/8/2016 ዓ.ም ከረፋዱ 5፡30-6:30 ሰዓት Bid opening date በ17/8/2016 ዓ.ም ከረፋዱ 5፡30-6:30 ሰዓት Published on አዲስ ዘመን (Mar 28, 2024) Posted 14 hours ago Bid document price Bid bond Region SNNPR የመኖሪያ ቤት ሽያጭጨረታ‏‎‎‎‏‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‎‏ ማስታወቂያ‏‎‎‎‏‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‎‏ በአፈጻጸም ከሳሽ አቶ በርገነ ሻንካ እና በአፈጻጸም ተከሳሽ በአቶ ወንድሙ ቶሩ መካከል…

 • የመኖሪያ ቤት ሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

  የመኖሪያ ቤት ሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ Bid closing date ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም. በ5፡00 ሰዓት Bid opening date ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም. በ5፡00 ሰዓት Published on አዲስ ዘመን (Mar 28, 2024) Posted 14 hours ago Bid document price Bid bond 25% Region Addis Ababa የሐራጅ‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌‍‍‍‌‍‌‍ ሽያጭ ማስታወቂያ‏‎‎‎‏‏‏‏‎‎‏‏‏‎‏‎‏ የፍ/ባለመብት ወ/ሮ ፈትለወርቅ ግርማይ እና የፍ/ባለዕዳ አቶ…

 • M/M/Aanaa kutaa Magaalaa Gafarsa Gujee mana jireenyaa gurguuru barbaada

  M/M/Aanaa kutaa Magaalaa Gafarsa Gujee mana jireenyaa gurguuru barbaada Bid closing date Gaafa 03/08/2016 sa’aatii 3:00-6:30tti Bid opening date Gaafa 03/08/2016 sa’aatii 3:00-6:30tti Published on (Mar 21, 2024) Posted 14 hours ago Bid document price Bid bond 25% Region Oromia Caalbaasii R/himattuun Aadde Asnaaquu Hirphasaa fi R/himatamaa Bayyuu Dabbabaa jidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee qabeenyaa…

 • M/Murtii Aanaa Sabbataa Awwaas mana jireenyaa gurguuruu barbaada

  M/Murtii Aanaa Sabbataa Awwaas mana jireenyaa gurguuruu barbaada Bid closing date Gaafa 07/08/2016 keessaa sa’aatii 4:00 hanga 6:00tti Bid opening date Gaafa 07/08/2016 keessaa sa’aatii 4:00 hanga 6:00tti Published on (Mar 21, 2024) Posted 14 hours ago Bid document price Bid bond 25 % Region Oromia Caalbaasii R/Himattuun Aadde Maartaa Taaddasaa fi R/himatamaa Obbo Fiqiruu…

 • M/M/Aanaa Kutaa Magaalaa Boolee mana jireenyaa gurguuruu barbaada

  M/M/Aanaa Kutaa Magaalaa Boolee mana jireenyaa gurguuruu barbaada Bid closing date Gaafa 14/08/2016 sa’aatii 3:00—5:00tti Bid opening date Gaafa 14/08/2016 sa’aatii 3:00—5:00tti Published on (Mar 21, 2024) Posted 14 hours ago Bid document price Bid bond 25% Region Oromia Caalbaasii M/A/Mirgaa Aadde Misiraaq Seefuu fa’aa N-2 fi M/A/Idaa Aadde Itiyoophiyaa Birhaanuu fa’aa N-4 jidduu falmii…

 • M/M/A/Kutaa Magaalaa Bokkuu Shanan mana jireenyaa gurguuruu barbaada

  M/M/A/Kutaa Magaalaa Bokkuu Shanan mana jireenyaa gurguuruu barbaada Bid closing date Gaafa 05/08/2016 sa’aatti 3:00 hanga sa’aatti 6:00tti Bid opening date Gaafa 05/08/2016 sa’aatti 3:00 hanga sa’aatti 6:00tti Published on Kallacha Oromiyaa (Mar 21, 2024) Posted 13 hours ago Bid document price Bid bond Region Oromia Caalbaasii M/A/Mirgaa Maabaraat Haddis -Simarat Maabraatuu, Tsaggaa Maabraatuu, Natsnnat…

 •  M/Murtii Aanaa Sabbataa Awwaas mana jireenyaa gurguuruu barbaada

   M/Murtii Aanaa Sabbataa Awwaas mana jireenyaa gurguuruu barbaada Bid closing date Gaafa guyyaa 07/08/2016 ganama keessaa sa’aatii 3:00 hanga 6:30tti Bid opening date Gaafa guyyaa 07/08/2016 ganama keessaa sa’aatii 3:00 hanga 6:30tti Published on (Mar 21, 2024) Posted 13 hours ago Bid document price Bid bond 25 % Region Oromia Caalbaasii R/himattoota Obbo Biruuk Tasfayee…

 • M/Murtii Aanaa Walisoo mana jireenyaa gurguuru barbaada

  M/Murtii Aanaa Walisoo mana jireenyaa gurguuru barbaada Bid closing date Gaafa 08/08/2016 sa’aatii 4:00 hanga 6:30tti Bid opening date Gaafa 08/08/2016 sa’aatii 4:00 hanga 6:30tti Published on (Mar 21, 2024) Posted 13 hours ago Bid document price Bid bond Region Oromia Caalbaasii R/himattoonni 1 ffaa Suraafeel Xilaahuun fa’aa namoota 4 fi R/himatamtoonni dhaaltoota Mulunash Hayiluu…

 • M/M/Ol/Magaalaa Shaggar mana jireenyaa gurguuruu barbaada

  M/M/Ol/Magaalaa Shaggar mana jireenyaa gurguuruu barbaada Bid closing date Gaafa 29/08/2016 sa’aatii 3:00 – 6:00tti Bid opening date Gaafa 29/08/2016 sa’aatii 3:00 – 6:00tti Published on (Mar 21, 2024) Posted 13 hours ago Bid document price Bid bond 25% Region Oromia Caalbaasii Falmii hariiroo hawaasaa R/himataa Taammanee Arraageefi R/himatamaa Biruuk Girmaa gidduu waa’ee raawwachiisa murtii…

 • M/Murtii Aanaa kutaa Magaalaa Boolee mana jireenyaa gurguuruu barbaada

  M/Murtii Aanaa kutaa Magaalaa Boolee mana jireenyaa gurguuruu barbaada Bid closing date Guyyaan fi Sa’aatiin Cufinsaa hin ibsamne Bid opening date Guyyaan fi Sa’aatiin Baninsaa hin ibsamne Published on (Mar 21, 2024) Posted 13 hours ago Bid document price Bid bond 25% Region Oromia Caalbaasii M/A/Mirgaa Aadde Gannat Bagaashawu fi M/A/Idaa Obbo Aschaalaw Biyaazin jidduu…