Category: cttx Business, Industry and Factory Foreclosure cttx

  • M/M/Ol/G/Sh/Kibba Lixaa Gamoo darbii lamaa qabu gurguruu barbaada

    M/M/Ol/G/Sh/Kibba Lixaa Gamoo darbii lamaa qabu gurguruu barbaada Bid closing date Gaafa 17/08/2016 sa’aatii 3:00-8:00tti Bid opening date Gaafa 17/08/2016 sa’aatii 3:00-8:00tti Published on (Mar 21, 2024) Posted 13 hours ago Bid document price Bid bond 25% Region Oromia Caalbaasii R/himataa Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa Kutaa Magaalaa Qirqoosiifi R/himatamaan Abdulhakiim Bulloo aa gidduu falmii raawwachiisa murtii…

  • Baankiin Siinqee W.A mana jireenyaa fi Indastiirii gurguruu barbaada Indaasstirii

    Baankiin Siinqee W.A mana jireenyaa fi Indastiirii gurguruu barbaada Indaasstirii Bid closing date Lootiidhan adda adda Bid opening date Lootiidhan adda adda Published on (Mar 21, 2024) Posted 11 hours ago Bid document price Bid bond 25 % Region Addis Ababa Baankiin Siinqee W.A Qabeenya armaan gadii bu’ura Aangoo Labsii 97/1990 (akka fooyya’etti) kennameefiin gurguruu…